கன்னத்திலும் புன்னகை

சமீபத்தில் ஹாய் மதனில் படித்த சுவாரசியமான பதில்

கே: சிலர் சிரிக்கும் போது கன்னத்திலும் குழி விழுகிறதே அதை பற்றி உங்கள் எண்ணம் என்ன ?

ப: அட அவர்கள் உதடு புன்னகைக்கும் பொது கன்னமும்  சேர்ந்து புன்னகை புரிகிறதே !!

Advertisements

About aronnirmal

A student pursuing Masters in Compter Applications. Intrested in Linux, Computer Hardware and networking,eco-enviorment related issues and politics.

Posted on August 24, 2010, in தமிழ் வலைபூகள், To Think and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

%d bloggers like this: